BHV: Bedrijfshulpverlening

BHVBHV is de hulp die wordt verleend bij eventuele incidenten binnen een bedrijf. Maar ook regels ten aanzien van veiligheid en gezondheid van uw medewerkers. Er zijn veel misverstanden over de opzet en de organisatie van BHV binnen bedrijven. Aan welke wettelijke eisen moet je voldoen? Wanneer moet je een BHV binnen je bedrijf hebben? Welke opleidingen moet je verzorgen en moet je dit elk jaar herhalen? Dit zijn enkele van de vragen waar veel bedrijven mee worstelen. In dit artikel geven we antwoord op die vragen.

Zo zit het

Klik op een van de titels om het antwoord te kunnen lezen.


 Ja, BHV is verplicht. Als werkgever bent u verplicht maatregelen te treffen op het gebied van EHBO, brandpreventie en bestrijding en het evacueren van werknemers en bezoekers van uw bedrijf.  De wet schrijft ook voor dat een werkgever zich moet laten bijstaan door een of meerdere werknemers die zijn aangewezen als BHV’ers. Als werkgever bent u dus verplicht om een BHV organisatie op te zetten met daarin voldoende BHV’ers. Deze verplichting geldt voor iedere werkgever, ongeacht de grootte van het bedrijf. Ook een zelfstandige die regelmatig bezoekers ontvangt is BHV verplicht. 

De wet schrijft weinig voor over opleidingen voor BHV. Er wordt gesproken over opleidingen. Wel is het de moeite waard om een paar simpele regels na te leven. Zo is het verstandig om de BHV regelmatig te laten oefenen, minimaal 1 keer jaar een ontruimingsoefening te doen, zorgen dat BHV’ers voldoende kennis hebben en deze kennis regelmatig herhalen.

De basis voor de wettelijke regelingen omtrent de BHV is de Arbowet. Hoofdstuk 2, artikel 3, lid 1 sub 3 en hoofdstuk 3, artikel 15 geven richtlijnen over het instellen van een BHV organisatie en het aanstellen van BHV’ers.

Klik hier voor artikel 3, en klik hier voor atikel 15.

In artikel 15 van de Arbowet zijn de taken van de BHV geregeld. Het gaat om het verlenen van EHBO, beperken en bestrijden van brand, beperken van gevolgen van ongevallen en in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle personen die in te bedrijf aanwezig zijn.

De Arbowet schrijft over het aantal BHV’ers alleen voor dat er “voldoende” BHV’ers moeten zijn die in actie kunnen komen als het nodig is. Daarbij u er als werkgever natuurlijk rekening houden dat mensen ziek kunnen zijn of vrij willen hebben. Er moeten dus altijd meerdere BHV’ers zijn. Het is ook mogelijk dat u als bedrijf met anderen bedrijven in uw omgeving samenwerkt op het gebied van BHV. Op die manier kan het makkelijker zijn om altijd voldoende BHV’ers beschikbaar te hebben. Een risico inventarisatie en evaluatie vormt de basis voor het vaststellen van het aantal BHV’ers.

  • Zorg dat de BHV een goede opleiding heeft, maar ook over de juiste uitrusting beschikt.
  • Laat BHV’ers regelmatig, in ieder geval 1 keer per jaar, een herhalingscursus volgen.
  • Zorg dat er altijd voldoende BHV’ers aanwezig zijn.
  • Verplicht medewerkers niet om deel uit te maken van de BHV. Vrijwilligheid is een belangrijke voorwaarde voor het succes van de BHV.
  • Geef BHV’ers een vergoeding voor hun extra BHV taken.Wilt u meer weten?

Heeft u nog andere vragen of wellicht suggesties over BHV? Laat het ons weten. Laat hier uw vraag of suggestie achter.

Speciale actie via MKB Deventer Academie

Alle BHV Opleiders die u via de MKB Deventer Academie benadert voor opleidingen geven voor de eerste opleiding die u bij hen boekt 15% korting.

BHV Opleiders

Binnen MKB Deventer zijn er verschillende aanbieders van trainingen en opleidingen van BHV en daaraan gerelateerde onderwerpen. klik op de knop voor meer informatie over de verschillende aanbieders van BHV opleidingen.

Aanbieders van BHV opleidingen