Blended leren voor bedrijven

Is blended leren ook voor u geschikt? U bent verantwoordelijk voor een bedrijf of organisatie en weet dat het voortduren opleiden onvermijdelijk is. U bent van mening dat het belangrijk is uw mensen op een hoog niveau te brengen en te houden. Daarom kiest u er bewust voor een deel van uw loonsom te besteden aan opleiding en ontwikkeling. U bent in goed gezelschap! Veel ondernemers volgen uw voorbeeld, hoewel de crisis van de afgelopen jaren het opleidingsbudget zwaar onder druk heeft gezet. U bent anders gaan denken over de kwaliteit van opleidingen.

Voor de crisis dachten veel ondernemers minder na over de kwaliteit, maar ging het er vooral om bezig te blijven. Nu de budgetten beperkter zijn, is het nog belangrijker goede keuzes te maken. Onderzoek in Engeland leerde dat 68% van de grote onderneming in de afgelopen 5 jaar e-learning en blended learning invoerden. De belangrijkste redenen waren:

  • Kosten van opleidingen moeten omlaag
  • Lastige organisatie i.v.m. afstanden
  • Just in time trainingen gewenst
  • Meer trainingen voor meer medewerkers
  • Reductie verleturen

Contactonderwijs is nog steeds populair en zal dat ook blijven. In de onderstaande video ziet u waarom het blended leerproces effectiever is dan het reguliere onderwijs met uitsluitend contacturen. Natuurlijk zullen contacturen nooit verdwijnen, ze zijn zelfs nodig voor een optimaal proces. Door de inzet van een bedrijfsacademie bent u in staat, eventueel met uw bestaande partners in opleidingen, dit proces beter te stroomlijnen, effectiever en rendabeler te maken. Wij helpen u daar graag bij.

Blended leren is niet meer weg te denken als het gaat over rendement en efficiency van opleidingen.

Blended leren voor trainers en coaches

Blended Learning is niet meer weg te denken uit trainingen. Bovenstaande video laat goed zien waar u als trainer en/of coach uw rendement kunt vergroten. Steeds meer trainingsorganisatie combineren hun programma’s met ondersteuning met blended learning door middel van een digitale leeromgeving. Het effect van deze manier van trainen is, mits goed opgezet, groter dan de traditionele manier van trainen.

In 2012 deed de Stichting Economisch Onderzoek onder bedrijven die bedrijfstrainingen aanboden, onderzoek naar het gebruik van e-learning. Op dat moment gaf
24% aan iets met e-learning te doen. 45% gaf aan dat e-learning voor hun toekomst belangrijk zou zijn en 25% gaf aan dat het gebruik van e-learning en blended learning voor hun toekomst zeer belangrijk zou zijn.

Uit onderzoek in Engeland kwam in 2013 naar voren dat 68% van grote ondernemingen met meer dan 10.000 werknemers de afgelopen 4 jaar e-learning en blended learning invoerden. De eerste drie reden zorgen voor 50% van het totaal. Deze redenen zijn achtereenvolgens:

  • Kosten van opleidingen omlaag
  • Organisatie i.v.m. grote afstanden
  • Just in time programma’s

Andere redenen waren dat het hierdoor mogelijk was om voor meer mensen opleidingen te (laten) verzorgen en de reductie van verlet uren.

Voor trainers betekent dit alles dat het in de toekomst onvermijdelijk zal zijn om aan klanten programma’s anders aan te bieden. Veel trainers denken nog steeds dat het gebruik van blended learning ten koste van omzet zal gaan, terwijl de praktijk heel duidelijk aantoont dat dit juist tot stijging van omzet kan zorgen.

Wij helpen graag met het ontwikkelen van een nieuwe kijk op trainen en opleiden en de implementatie van een digitale leeromgeving binnen uw onderneming. U vergroot daarmee uw toegevoegde waarde aanzienlijk!

Meer weten?

Laat hieronder uw gegevens achter als u meer wilt weten over de mogelijkheden van blended leren voor uw organisatie. [contact-form][contact-field label=’Naam’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’E-mailadres’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Op welk telefoonnummer kunnen we u bereiken?’ type=’text’/][contact-field label=’Type organisatie’ type=’checkbox-multiple’ options=’Training en/of coachingsoragnisatie,Ander type organisatie’/][contact-field label=’Website’ type=’url’/][contact-field label=’Wat wilt u weten over blended leren?’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]