Klachtenregeling

Posted · Add Comment

Klachtenregeling Op al het gebruik van de Academie MKB in welke hoedanigheid dan ook zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, de studievoorwaarden en de klachtenregeling. U kunt hier de klachtenregeling downloaden.